GEMS工作站的性能
 
GEMS工作站仅需要一半的成本投入,可以将速度提高四倍。GEMS软件包已进行了优化,以适应使用了硬件加速组件的多核CPU,和NUMA架构的多CPU工作站。求解相同的问题,与其他商业电磁软件相比,GEMS只消耗15%的内存。
 
工作站配置:
配件
GEMS 工作站
其他工作站
CPU4 AMD Opteron 6168 1.9GHz CPUs

4 AMD Opteron 6168 1.9GHz CPUs

物理内核个数48 cores48 cores
等效内核个数192 equivalent cores192 equivalent cores
内存

256GB DDR3 RAM

256GB DDR3 RAM
操作系统LinuxLinux
 

GEMS 工作站

 

GEMS工作站性能

求解小型问题的性能

 

 

与GPU的比较

求解大型问题的性能

 

 

求解实际问题的硬件比较